GURE ESKAINTZA

Berdintasun gaien inguruko hurbiltze eta sakontzea, persona, talde, entitate eta orokorrean bezero bakoitzaren beharrak kontuan hartuta. Sensibilizioa, aholkularitza, prestakuntza eta bitarteko guztiak emakume eta gizonen arteko berdintasunean oinarritutako gizartea eraikitzen jarraitzeko.

GURE ESKAINTZA

Berdintasun gaien inguruko hurbiltze eta sakontzea, persona, talde, entitate eta orokorrean bezero bakoitzaren beharrak kontuan hartuta. Sensibilizioa, aholkularitza, prestakuntza eta bitarteko guztiak emakume eta gizonen arteko berdintasunean oinarritutako gizartea eraikitzen jarraitzeko.

HELBURU OROKORRAK

HELBURU OROKORRAK

SENTSIBILIZAZIOA

Talde, norbanako edo formatua edozein dela, berdintasunarekin zerikusia duten gai ezberdinen inguruko sensibilizazio saioak. Erantzunkidetasuna, Berdintasuna Enpresan, Hezkidetza saioak, Maskulinitateak, Indarkeria sexista…

FORMAZIOA

Berdintasunerako bidean egun eskura ditugun estrategien inguruko formazioa. Honen helburua, ezagutzatik abiatuz esku-hartze gaitasuna barneratzea da.

HEZKIDETZA

Berdintasunerako bidean estrategikoa den Hezkidetza proiektu integralak burutzen ditugu.

AHOLKULARITZA

Emakundek enpresa eta erakundeetan gizon-emakumeen arteko berdintasun gaietan laguntza teknikoa emateko aholkularitza homologatua gara

IKUSPEGI METODOLOGIKOA

FEMINISMOA

Feminismoaren oinarriak aitzat hartuta garatzen diren lan egiteko moduak

ETENGABEKO IKASKETA

Parte hartze prozesu ‘biziak ahalbidetuz. Eraldaketa eta hobekuntza bideratuz. Ezagutza elkar trukatzeko aukera paregabea da, bata besteengandik ikasteko, alegia.

BEZEROAREN IZAERA AINTZAT HARTUTA

Enpresa, udal edota bestelako entitate bakoitza mundu bat da, horregatik, legea eta arautegia oinarri hartuta, bakoitzari egokitutako prozesua burutuko dugu, berdintasuna egunerokoan eta prozesu guztietan txertatzeko, eta berdintasunaren kultura ezartzen laguntzeko.